Historik tidslinjer

Den anden session i Trent

Den anden session i Trent

Rådet blev tilbagekaldt til Trent til det andet møde i 1551. På anmodning af Charles V blev protestanter opfordret til at deltage. Protestanterne kom med to krav:

1) Alle biskopper skal fritas for en ed om lydighed mod pavedømmet.

2) Rådets myndighed bør overordnes pavedømmet.

Dette var helt klart uacceptabelt for Kirken, men den anden session erklærede det

  • pilgrimsrejser og bøder skulle opretholdes
  • læren om transubstansiering blev bekræftet
  • nattverd i begge slags blev fordømt, ligesom andre aspekter af det protestantiske syn på eukaristien.

Dette var en åbenlys snubb mod protestanterne, og det førte også til en stigning i pavens absolutte magt. Den anden session sluttede i 1552 som et resultat af sammenbruddet af Charles Vs position i Tyskland og den truende fremgang for Maurice of Saxony.