Kursus i historie

Retlig overherredømme

Retlig overherredømme

Domstolsoverherredømme er fortsat et centralt emne inden for retsvæsenets spektrum. Det ville være let at se de ældre lovherrer som højeste i den britiske politik. Dette ville dog ikke være sådan. Enhver juridisk afgørelse fra en dommer, dommere, lovherrer osv. Kan væltes ved en parlamentarisk akt. Dette betyder, at trods en sandsynlig tidsforsinkelse kan magten af ​​et demokratisk valgt organ udøve sin autoritet over retsvæsenet. Enhver afgørelse fra dommere er også kun effektiv, hvis den accepteres af både regeringen og folket. På nuværende tidspunkt gøres dette som en konvention - dommere har ingen måde at håndhæve dette. Hvad hvis regeringen aktivt ignorerede en retsafgørelse, da den ikke var enig i den? Hvad ville dommere gøre?

Også dommerne dømte selv, at britisk lovgivning er underlagt EU-lovgivningen som et resultat af Factortame-afgørelsen i House of Lords. I dette tilfælde afgjorde retsmyndighederne i Det Forenede Kongerige, at deres stilling på et fuldt juridisk niveau var underlegen end den lov, der blev besluttet inden for Den Europæiske Union.